Nowości

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. sprzedawcy - oznacza to Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 3, 7010053504,
 2. sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.sklep.muzeumwp.pl,
 3. produktach - oznacza to towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,
 4. kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 3.

 1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego wymaga rejestracji klienta.
 2. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
 3. Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
  2. potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez sklep internetowy sklep.muzeumwp.pl na adres e-mail podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Każde kolejny zakup w sklepie internetowym wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.

§ 4.

 1. Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt oraz jego potwierdzenia.
 2. Klient składa zamówienie poprzez:
  1. wybór produktu,
  2. podanie danych, które mają być umieszczone na dokumencie sprzedaży,
  3. naciśnięcie przycisku "Sfinalizuj transakcję" w sklepie internetowym.
 3. Po złożeniu prawidłowego zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w sklepie internetowym zamówienia wraz z jego specyfikacją.
 4. Klient dokonuje potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie na link "Potwierdź", zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail.
 5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia zamówienie nie będzie realizowane.

§ 5.

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.
 2. Koszt dostawy jest w całości pokrywany przez klienta w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy. Aktualna wysokość kosztów dostawy produktu podawana jest poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.
 3. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą klienta ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena określona w potwierdzeniu zamówienia. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

§ 6.

 1. Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 10 dni od dnia wydania klientowi produktu.
 2. W przypadku pozostałych Klientów nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

§ 7.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a w stosunku do klientów posiadających status konsumenta - na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 8.

 1. Oferta sklepu internetowego dostępna jest tylko na terenie Polski.
 2. Informacje o sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia produktu klientowi.
 3. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do sklepu internetowego klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji i obsługi klientów sklepu Internetowego jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 3.

§ 9.

Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sklep.muzeumwp.pl.

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:45e4d92e5ccee9ded6bfdcb975a13e11#0}
Sklep internetowy Shoper.pl